No title...

Dự án mời gọi đầu tư và hợp tác sản xuất sản xuất giống thủy sản

Ngày 10/10/2013
Lượt xem: 200

DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC SẢN XUẤT

SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN

 

            1. Lĩnh vực: Thủy sản        

2. Địa điểm dự án: các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Duyên Hải.

- Trại Giống thủy sản nước mặn, lợ xã  Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang.

- Trại Giống thủy sản nước ngọt xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần.

- Trung tâm sản xuất giống thủy – hải sản nước mặn lợ tỉnh Trà Vinh xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải.

            3. Mục tiêu và quy mô:

            - Mục tiêu: Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cung ứng đủ giống có chất lượng phục vụ cho nuôi thủy sản của tỉnh trong những năm sắp tới, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

            - Quy mô: Tổng diện tích các trại 25,2 ha trong đó:

+ Xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang 02 ha.

+ Xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần 13 ha.

+ Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải 10,2 ha.

            4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng (9,52 triệu USD).

            5. Vòng đời dự án: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

            6. Thực trạng dự án:         

- Đã hình thành được các vùng sản xuất giống thủy sản tập trung.

            7. Thuận lợi của dự án:

- Các dự án đều có đường giao thông thủy, bộ thuận lợi.

- Cán bộ chuyên môn kỹ thuật của tỉnh đủ đáp ứng về số lượng và trình độ chuyên môn phối hợp thực hiện.

- Số lượng công nhân đủ phục vụ cho các dự án.

* Thông tin tham chiếu:

            - Tiền thuê đất của dự án:

            + Huyện Cầu Ngang: 0,033 USD/m2/năm.

            + Huyện Tiểu Cần: 0,38 USD/m2/năm.

            + Huyện Duyên Hải: 0,033 USD/m2/năm.

            - Giá điện: 0,04 – 0,11 USD/kwh.

            - Giá nước: 0,35 USD/m3.

            - Chi phí vận chuyển: 0,085 USD/tấn/km (17 USD/tấn vận chuyển theo Quốc lộ 53 - Quốc lộ 1 khoảng cách 200km tính từ thành phố Trà Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh).

- Thu nhập của người lao động: 3.000.000 đồng/tháng (142 USD/tháng).

8. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ dầu tư:

8.1 Ưu đãi về đầu tư:

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP)

* Đối với địa bàn huyện Cầu Ngang và Tiểu Cần:

- Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

- Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong vòng 4 năm tiếp theo.

* Đối với địa bàn huyện Duyên Hải: không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Ưu đãi về đất đai: (Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ)

- Địa bàn huyện Cầu Ngang và Tiểu CầnGiảm 70% tiền sử dụng đất; hoặc được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. Giảm 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng.

            - Địa bàn huyện Duyên Hải: Giảm 50% tiền sử dụng đất; hoặc được thuê với mức giá thấp nhất theo khung giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

- Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

8.2 Hỗ trợ đầu tư: (Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ)

a. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực:

- Kinh phí đào tạo nghề trong nước: Hỗ trợ từ 50% đến 100% tùy theo quy mô doanh nghiệp (Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa).

- Mỗi lao động chỉ được đào tạo tối đa một lần/năm và thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí không quá 6 tháng.

b. Hỗ trợ phát triển thị trường:

Chi phí quảng cáo, Kinh phí triển lãm hội chợ trong nước: Hỗ trợ từ 50% đến 70% tùy theo quy mô doanh nghiệp.

c. Hỗ trợ dịch vụ tư vấn:

Hỗ trợ từ 30% đến 50% kinh phí tư vấn thực tế để thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn luật pháp, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất.

d. Hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật:

Được Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do doanh nghiệp chủ trì thực hiện nhằm thực hiện dự án; hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để  thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.