No title...

Danh sách các dự án đã hoàn tất

Ngày 22/04/2008
Lượt xem: 330
STT Tên dự án Mục tiêu chính Lĩnh vực Thời gian Kinh phí dự án
Các dự án đã hoàn tất
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính tại thị xã Trà Vinh Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong việc ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính tại UBND thị xã Trà Vinh; nâng cao hiệu quả quản lý bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin được thu thập và trao đổi nhanh chóng, chính xác đến cấp quản lý nhà nước CNTT 2010 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
2 Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện còn lại (05 huyện) Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong việc ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính tại UBND các huyện, thị trong tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin được thu thập và trao đổi nhanh chóng, chính xác đến cấp quản lý nhà nước CNTT 2011 - 2012 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
3 Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Duyên Hải và UBND huyện Càng Long Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa có liên hệ trực tiếp đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hoàn trả kết quả cho công dân CNTT 2011 - 2012 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
4 Hoàn thiện hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tại tỉnh Trà Vinh Xây dựng phòng hội nghị truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền thông, đầu tư hoàn thiện phòng hội nghị truyền hình tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố phục vụ cho các Sở, ngành tỉnh giao ban với các Bộ, ngành Trung ương và với các huyện, thành phố nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, thời gian triệu tập, đặc biệt là những cuộc họp bất thường CNTT 2011 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
5 Đầu tư, xây dựng trạm thông tin liên lạc với tàu cá tỉnh Trà Vinh - Phục vụ cho chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
- Cung cấp thông tin về hoạt động của các phương tiện ra vào cửa biển, các phương tiện đang đánh bắt và lưu thông trên biển, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo của các cơ quan chức năng tỉnh.
- Là đầu mối thông tin liên lạc giữa đất liền với các phương tiện đang khai thác trên biển.
- Trong tương lai, trạm thông tin liên lạc với tàu cá sẽ đảm nhiệm chức năng quản lý các tàu hàng hải trong nước và quốc tế ra vào kênh đào Quan Chánh Bố khi đi vào khu vực kiểm soát của trạm.
Thông tin
truyền thông
2011 - 2012 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
6 Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trang tin điện tử thành phần tại các huyện, thành phố và bổ sung ứng dụng phần mềm M-Office tại các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - Phục vụ cho việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử và các trang tin thành phần
- Tăng cường lưu chuyển văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
- Truy xuất dữ liệu phục vụ cho người dân và doanh nghiệp
CNTT 2012 Ngân sách tỉnh.
7 Hiệu chỉnh, bổ sung, cải tiến cổng thông tin điện tử và các trang tin thành phần trên cổng thông tin điện tử Nhằm cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tăng cường cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử và các trang thành phần, từng bước hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. CNTT, phần mềm 2012 Ngân sách tỉnh.
8 Phòng họp giao ban điện tử đa phương tiện và bổ sung một số phòng làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh Xây dựng phòng hội nghị trực tuyến, bãi để xe, 06 phòng làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh. Xây dựng 2011 - 2012 Vốn đầu tư phát triển
thuộc ngân sách nhà nước
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.