Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn ngành Thanh tra
Lượt xem: 922
0:00 / 0:00

Sáng ngày 11/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra. Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện các Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra; bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp.

Toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 92.800 tỷ đồng và hơn 292 ha đất; ban hành gần 50.000 quyết định xử phạt hành chính với số tiền gần 2.100 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

Trong 6 tháng, có hơn 163 nghìn lượt người đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023). Các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 231.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã xử lý trên 224.000 đơn, có trên 189.000 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 84,4% tổng số đơn đã xử lý.

Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được tập trung triển khai hiệu quả, nhất là triển khai "Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030”. Đã phát hiện 19 vụ việc tham nhũng (giảm 61,2%).

Tại Trà Vinh, trong 6 tháng năm 2024 ngành Thanh tra đã và đang thực hiện 46 cuộc thanh tra với 94 đơn vị, đã ban hành kết luận 27 cuộc; qua kết quả thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 6,4 tỷ đồng. Về tiếp công dân, toàn tỉnh đã tiếp 1.439 lượt với 1.405 vụ việc; đã xử lý 1.064 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó: có 953 đơn đủ điều kiện xử lý (586 đơn thuộc thẩm quyền), đã giải quyết 486/586 tổng số đơn, đạt 83%. Ngoài ra, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 13 cơ quan, đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi khó khăn và đưa ra giải pháp để triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Hồng Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, ông đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024 và các yêu cầu, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp. Khẩn trương hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng về quy hoạch và công vụ; tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị cần phải tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài,…

Ngoài ra, cần phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập và đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quốc Bình