Công văn số: 85/SGDĐT-GDDT trả lời câu hỏi công dân (Thạch Sâm Nang) về việc chi văn phòng phẩm tại các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1269

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công văn số 1042 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Cho tôi hỏi các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh có được chi văn phòng phẩm như: phấn, photo đề kiểm tra, tập, viết hay không? 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...