Kế hoạch số: 75/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4090
Xem chi tiết tại đây
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image