Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công; mức chi phí bảo trì công trình xây dựng đối với dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 226 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: qlhdxd.soxd@travinh.gov.vn.