Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: travinhstc@gmail.com.

- Điện thoại: 0294.3863164.

Tập tin tải về:
ttr_gia_tinh_thue_tntn_lan_1.docx