Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3840301.

Tập tin tải về:
du thao quyet dinh.doc