Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng chính sách và Đề cương dự thảo nghị quyết

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943 862364.

- Email: htphuoc.bcdgn@travinh.gov.vn.