TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
114/BC-UBND 06/05/2024 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5/2024
Lượt xem: 87
Tải về 27
89/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2024
Lượt xem: 183
Tải về 53
43/BC-UBND 27/02/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2024
Lượt xem: 189
Tải về 28
23/BC-UBND 29/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 193
Tải về 14
07/BC-UBND 11/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2024
Lượt xem: 342
Tải về 53
850/BC-CTK 25/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về 13
357/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 445
Tải về 131
345/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2023
Lượt xem: 436
Tải về 16
309/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 412
Tải về 1
276/BC-UBND 04/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2023
Lượt xem: 467
Tải về 2
244/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 402
Tải về 0
210//BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 437
Tải về 1
189/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 429
Tải về 4
170/BC-UBND 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 414
Tải về 3
142/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 410
Tải về 1
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 480
Tải về 0
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023
Lượt xem: 463
Tải về 2
52/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 416
Tải về 3
51/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 408
Tải về 6
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 425
Tải về 1
1234567