Quyết định số: 29/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 9421
Xem chi tiết tại đây
2 người đã bình chọn
Tin khác
1 2