Nghị Quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 13738
Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2