Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lượt xem: 7282
Tên các doanh nghiệp dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Trà Vinh, số vốn đầu tư,chủ doanh nghiệp...

Chi tiết tên doanh nghiệp, số vốn...tải tập tin đính kèm tại đây: tập tin đính kèm
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image