Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 17/4/2024
Lượt xem: 107

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 17/04/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

Không mưa.

Trên 10km.

 

Đông đến

Đông nam

Cấp 3-4

Độ cao Sóng

<1.25m.

Biển

bình thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

 Trên vùng biển gió nhẹ, biển bình thường. Thời tiết biển không mưa.