Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 19/4/2024
Lượt xem: 117

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 19/04/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

Không mưa.

Trên 10km.

 

 

Nhẹ

Độ cao

Sóng dưới

1.0m

Biển

bình

thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

    Trên vùng biển chủ yếu có gió nhẹ, biển bình thường. Thời tiết biển hầu như không mưa.