Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 28/02/2024
Lượt xem: 208

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 28/02/2024

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi.

không mưa.

 

Trên 10km.

 

Đông đến Đông Bắc

Cấp 5

có lúc

cấp 6, giật cấp 7

Sóng biển

cao từ

1.5-3.0m.

Biển

Động.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :    

Trên vùng biển, gió Đông Bắc có cường độ ít thay đổi trong 48h tới, sang đến 72h giảm dần xuống cấp 5, giật cấp 6-7. Thời tiết biển không mưa.