Đến tháng 6/2023, Trà Vinh có 188 sản phẩm được công nhận đạt OCOP
Lượt xem: 10438
Chiều ngày 3/8, Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh (Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo đã triển khai đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình OCOP, xây dựng sản phẩm mới, nâng chất sản phẩm đang có lên 3 sao, 4 sao đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Đến tháng 6/2023, Trà Vinh có 188 sản phẩm được công nhận đạt OCOP; trong đó, 141 sản phẩm đạt 3 sao, 38 sản phẩm 4 sao, 3 sản phẩm 5 sao và 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Về hoạt động phát triển tài sản trí tuệ và hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đã đăng ký, bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận Trà Vinh cho 6 sản phẩm. Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị chủ trì nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dừa sáp tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, UBND thị xã Duyên Hải đã hỗ trợ 1 Hợp tác xã truy xuất nguồn gốc 1 sản phẩm OCOP dưa lưới; tổ chức 1 lớp đào tạo, tập huấn về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hàng hóa.

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các địa phương tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023 đợt 2; tổ chức hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh công nhận 4 sao và đề xuất Trung ương đánh giá sản phẩm tiềm năng 5 sao; tiếp tục hỗ trợ các thủ tục hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2023... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với trường Đại học Trà Vinh và các đơn vị có liên quan phát triển sản phẩm OCOP; nâng chất các sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Các sở, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp tuyên truyền về sản phẩm OCOP; các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung, quyết liệt trong triển khai nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý.

Nguyên Chương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image