Năm 2024, Sở Công Thương phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 40.000 tỷ đồng
Lượt xem: 6541
0:00 / 0:00
Chiều ngày 2/1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương và Phó Giám đốc Sở Công Thương Vũ Hồng Dương, Phạm Phước Trãi cùng chủ trì hội nghị.
anh tin bai

  Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, tình hình sản xuất công nghiệp có chuyển biến rõ nét và tăng trưởng ở các nhóm ngành. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, chiếm tỷ trọng chi phối trong cơ cấu. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò quan trọng và khá ổn định trong từng giai đoạn phát triển. Một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm khác duy trì sản xuất ổn định.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 26,08% so cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 35.360 tỷ đồng, tăng 12,06% so cùng kỳ, vượt 4,44% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng tốt, đạt trên 56.180 tỷ đồng, tăng 15,05% so với cùng kỳ, vượt 7,08% so kế hoạch.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 430 triệu USD, giảm 4,81% so với năm 2022 và giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt trên 777 triệu USD, tăng 17,76% so với cùng kỳ.

Về phát triển hạ tầng năng lượng, tạo điều kiện tốt cho các dự án, công trình điện triển khai đảm bảo tiến bộ. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, đáp ứng phụ tải và nhu cầu của khách hàng. Hiện toàn tỉnh có trên 3.150 km đường dây trung thế, trên 5.340 km đường dây hạ thế và gần 6.650 trạm biến thế, tỷ lệ hộ sử dụng điện trong năm đạt 99,61%, vượt kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024, Sở Công Thương phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản sau: giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt trên 40.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt gần 59.350 tỷ đồng. Số hộ sử dụng điện dự kiến phát triển mới 3.600 hộ, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,7%/tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn ước đạt 99%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những kết quả đạt được, những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong năm 2023. Đồng thời, đưa ra các đề xuất, kiến nghị để thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ trong năm 2024.

anh tin bai

  Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Tám phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Tám đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải quán triệt, nắm bắt kịp thời các chủ trương, làm tốt công tác tham mưu để thực hiện đạt kết quả trong năm 2024. Đồng thời, xác định các công việc trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực cụ thể để tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Bên cạnh đó, ông cho biết, thời gian tới Sở Công Thương sẽ tham mưu tốt cho UBND tỉnh để thực hiện quy hoạch điện VIII, quy hoạch của ngành Công Thương và quy hoạch của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời đôn đốc thực hiện đạt kết quả các kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và quan tâm, hỗ trợ tốt các nhà đầu tư.

  Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image