Ngành Thuế Trà Vinh: phấn đấu thu đạt 5.701 tỷ đồng năm 2023
Lượt xem: 7794
Sáng ngày 17/1, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, ông Phạm Quốc Dũng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện.

Ông Phạm Quốc Dũng, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Phạm Quốc Dũng, Cục Trưởng Cục Thuế cho biết: Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong toàn Cục. Đặc biệt đã tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022” bằng các phong trào thi đua 6 tháng, quý IV và cả năm cụ thể, thiết thực. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục Trưởng biểu dương những kết quả mà các tập thể, cá nhân ngành Thuế đã đạt được trong năm qua và đề nghị toàn ngành tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Năm 2022, các phong trào thi đua được thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, thực sự đi vào chiều sâu, đã đem lại những chuyển biến rõ nét mang lại nhiều kết quả cao không chỉ cho cơ quan mà cả quyền lợi của người lao động. Đồng thời, ngành Thuế luôn kịp thời tuyên dương những thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước; thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc, những gương điển hình tiên tiến.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu tài chính – ngân sách cả giai đoạn 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra, ngành thuế tỉnh Trà Vinh đã đưa ra các phương hướng công tác thi đua, khen thưởng 2023 để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; triển khai có hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Hải, Chánh văn phòng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Dịp này, tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh; Thủ tướng Chính phủ cũng tặng bằng khen cho ông Phạm Văn Bình, Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra - Kiểm tra 2, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã có nhiều thành tích trong công tác từ 2017 – 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc; Tổng cục Thuế cũng tặng giấy khen cho Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2022. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 43 cá nhân thuộc và trực thuộc Cục Thuế đã có thành tích hoàn thành tốt công tác thuế năm 2022.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, các lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế cùng ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua do Cục Thuế phát động trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình và kết quả mà ngành Thuế Trà Vinh đã đạt, vượt những chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. Năm 2023 tình hình dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trên cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Ngành Thuế Trà Vinh đã đăng ký phấn đấu thu đạt 5.701 tỷ đồng, bằng 109.3% so với cùng kỳ dự toán Bộ Tài chính, bằng 109,3% so với cùng kỳ dự toán UBND tỉnh; bằng 105,43% so với thực hiện năm 2022 thể hiện sự quyết tâm của toàn ngành trong thời gian tới. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin rằng ngành Thuế sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cân đối ngân sách của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bế mạc hội nghị, ông Phạm Quốc Dũng, Cục Trưởng cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế tổ chức kịp thời có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Tổng cục Thuế, UBND tỉnh phát động; các khối thi đua (đặc biệt là Chi cục Thuế khu vực, huyện) căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề công tác năm 2023 phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện; tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra, trọng tâm là: chỉ tiêu thu nội địa, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kê khai nộp thuế, thanh tra kiểm tra và công tác quản lý nợ thuế,...

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image