Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh tổng kết hoạt động năm 2023
Lượt xem: 6421
0:00 / 0:00

Sáng ngày 17/1, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Quỹ.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp

Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh thành lập vào ngày 20/4/2011 và chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2011. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Quy mô vốn của Quỹ qua các năm đều tăng. Tại thời điểm ngày 31/12/2011 vốn chủ sở hữu là 130,2 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ thực có 103,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2023 vốn chủ sở hữu đạt 287,1 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ thực có 232,8 tỷ đồng.

Thời gian qua, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ yếu thực hiện nhiệm vụ cho vay và nhận ủy thác đối với 3 Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước theo chủ trương của UBND tỉnh, gồm: Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ và phát triển hợp tác xã, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm 2023, Quỹ đã thẩm định và ký kết 7 hợp đồng cho vay với số tiền 87,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/12 đã giải ngân 58,3 tỷ đồng, tăng 50,28% so với năm 2022; dư nợ cho vay đạt 203,2 tỷ đồng, tăng 18,82%; tỷ lệ nợ xấu 2,04% trên tổng dư nợ.

Về hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu năm 2023 là 18,3 tỷ đồng, đạt 113,46% kế hoạch, tăng 16,37% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế là 12,8 tỷ đồng đạt 106,6% kế hoạch, tăng 9,79% so cùng kỳ; nộp ngân sách 994 triệu đồng.

Hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đã góp phần thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân cùng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở, giảm bớt áp lực cho ngân sách tỉnh trong việc đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích xã hội hóa. Thông qua hoạt động bảo lãnh tín dụng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai được nhiều dự án, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ, linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện để kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, cần bám sát kế hoạch tìm kiếm dự án đầu tư mới, bảo đảm việc đầu tư mang lại hiệu quả, minh bạch và có trọng tâm; có những giải pháp phù hợp và linh hoạt để công tác thu hồi nợ vay đạt hiệu quả.

Trúc Phương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image