Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Lượt xem: 7112
Sáng ngày 17/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính Phủ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 20/23 chỉ tiêu và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, GRDP bình quân đầu người đạt 70,7 triệu đồng/người, đạt 105,5% Nghị quyết, thu ngân sách nội địa 5.385 tỷ đồng, tăng 6,36% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm nhiều hơn, dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác được kiểm soát; văn hóa, giáo dục tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2023: "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đánh dấu ba phần tư chặng đường thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,5% trở lên so với năm 2022, cũng như các chỉ tiêu chủ yếu khác đã đề ra trong năm 2023. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP với 3 chiến lược đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp cụ thể có liên quan đến các sở, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tập trung thảo luận, phân tích nhằm làm rõ thêm từng nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 cũng như tiến độ thời gian.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết 01 của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image