9 dự thảo nghị quyết sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 7805
Chiều ngày 13/2, UBND tỉnh tổ chức phiên họp để thông qua các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, chủ trì cuộc họp. Đến dự có thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

 Tại cuộc họp, đại diện Sở, ngành tỉnh trình bày nội dung 9 dự thảo nghị quyết và tờ trình dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X gồm:

(1) Dự thảo Nghị quyết thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023.

(2) Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(3) Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm tái cử nhưng không trúng cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(4) Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(5) Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người làm nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh.

(6) Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(7) Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023.

(8) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

(9) Tờ trình về việc bổ sung dự toán cho các sở, ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự.

(10) Tờ trình về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023.

Sau khi thảo luận, các đại biểu dự họp đã thống nhất 9/10 dự thảo nghị quyết và tờ trình sẽ được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa X (trừ dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm tái cử nhưng không trúng cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh).

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn thống nhất cao với 9 dự thảo nghị quyết, tờ trình và những phát biểu thảo luận tại cuộc họp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh rà soát lại nội dung dự thảo các nghị quyết, tờ trình để chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X.

 

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image