Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Trà Vinh lần thứ 11
Lượt xem: 7833
Qua 1,5 ngày diễn ra: 10 và 11/01/2023, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 để tổng kết nghị quyết năm 2022 và xây dựng nghị quyết năm 2023 đã kết thúc vào sáng ngày 11/1. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung bàn và cho ý kiến về từng chỉ tiêu phát triển trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp. Về lĩnh vực kinh tế: phấn đấu có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,5% trở lên so với năm 2022; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 75,96 triệu đồng trở lên; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 32.000 tỷ đồng; phát triển mới 520 doanh nghiệp; thu ngân sách nội địa đạt trên 5.700 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.220 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội: giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%, giải quyết việc làm mới cho 23.000 lao động và có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so dân số đạt 94,8%.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: trong năm 2022, tuy còn có nhiều khó khăn tác động nhưng với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất nhận định về những hạn chế, tồn tại như: có 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ đạt 96,8% và tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 29,77% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tuy đạt kế hoạch nhưng thấp so tốc độ tăng trưởng trung bình của tỉnh trong thời gian gần đây và so bình quân chung cả nước; tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng chủ yếu ở lĩnh vực thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp. Công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng theo tiêu chí mới thì có những tiêu chí chưa đạt, phải tập trung nâng chất.

Đồng thời, thu nội địa tăng cao nhưng có 6/18 khoản thu không đạt dự toán; giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp so kế hoạch và tiến độ triển khai, thực hiện một số công trình, dự án còn chậm. Bên cạnh, môi trường đầu tư chậm được cải thiện; công tác phòng, chống dịch bệnh có mặt chưa tốt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên một số nơi còn có mặt hạn chế; công tác quản lý ngành, lĩnh vực, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa hiệu quả, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ trách nhiệm.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị: tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy: “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển Chính quyền số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để tạo được sức hút mạnh trong tập hợp, đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, nhưng có sự đột phá; trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển và du lịch. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; sản xuất bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất liên kết, giá trị gia tăng cao.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ về thủ tục, mặt bằng triển khai dự án. Tập trung thu hút, khuyến khích đầu tư để Trà Vinh thật sự trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực và kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, cản trở, kéo lùi sự phát triển của tỉnh. Tỉnh cần triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đúng quy định, theo thứ tự ưu tiên đảm bảo phát huy tối đa giá trị, hiệu quả đầu tư; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, nhất là việc quản lý sử dụng đất công, quản lý khai thác khoáng sản, cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại công dân.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 là rất lớn, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và có sự đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng: với khát vọng mạnh mẽ, Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững; với vai trò, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, tỉnh sẽ thực hiện đạt được nghị quyết năm 2023 tốt hơn năm 2022.

Xuân Kha  

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image