Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: Khắc phục tình trạng 4 không
Lượt xem: 6861
0:00 / 0:00
Qua 1,5 ngày diễn ra, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 16 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023 và xây dựng Nghị quyết năm 2024 đã bế mạc vào sáng ngày 4/1. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. 
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024, Tỉnh ủy đặt ra chỉ tiêu cụ thể là phấn đấu GRDP tăng trưởng 8,5% trở lên so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt trên 88 triệu đồng; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 27%, công nghiệp – xây dựng chiếm trên 36%, dịch vụ chiếm trên 30% và thuế sản phẩm chiếm trên 5%.

Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 34.000 tỷ đồng; phát triển mới 520 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31%; thu ngân sách nội địa trên 6.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 23.000 lao động; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,7%; có trên 98% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 94,95%…   

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: với sự tập trung quyết liệt lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2023, bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy và 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Kinh tế - xã hội liên tục phục hồi, tăng trưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, sáng tạo, đột phá. Kết quả đã thực hiện đạt và vượt 26/27 nghị quyết, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và có những “bước đột phá, tăng tốc” nhất là thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong năm 2024.

Chủ động, phối hợp với Bộ, ngành Trung ương đảm bảo triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo điều hành gắn với thực hiện quyết liệt phương châm hành động của Tỉnh ủy; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, cấp ủy, chính quyền đúng quy chế, quy định.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Khắc phục tình trạng 4 không (1) không nghĩ ra để làm, (2) cấp trên chỉ ra nhưng không làm, làm chậm tiến độ, (3) không hoặc chậm phối hợp cơ quan khác để làm, (4) triển khai mà không kiểm tra, giám sát, không nắm tiến độ để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc mà để người dân tự làm, nếu có hiệu quả thì cuối năm báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khen thưởng, phê bình, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, khuyến khích bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh phát triển Chính quyền số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, sản xuất kinh doanh. Xây dựng nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững nhưng có sự đột phá. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; sản xuất bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất liên kết, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có sức cạnh tranh cao. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, phát triển nguồn nhân lực…

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image