Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 8576
Chiều ngày 18/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).
 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Về phía tỉnh, tiếp và làm việc cùng đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cho biết: thời gian qua, việc triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác phối hợp của các cấp, các ngành và địa phương. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện 3 CTMTQG, tỉnh Trà Vinh được phân bổ hơn 882,8 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương; vốn ngân sách tỉnh đối ứng là 550 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2023, tỉnh giải ngân vốn ngân sách trung ương là 246,5/783,9 tỷ đồng, đạt 31,45%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng báo cáo tại buổi làm việc

CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM): toàn tỉnh có 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 85/85 xã đạt chuẩn NTM;  38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 636/640 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa và ấp NTM, đạt 99,38%.

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, theo chuẩn nghèo đa chiều, năm 2022, tỉnh giảm 4.803 hộ, giảm 1,68% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2021. Hộ cận nghèo giảm 6.310 hộ, giảm 2,20% so với cùng kỳ.

Về kết quả thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: năm 2022, tỉnh thực hiện giảm 1,31% hộ nghèo (tương đương giảm 2.218 hộ) chưa đạt mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 là 3%/năm. 2/2 xã (Ngãi Xuyên và Hàm Giang, huyện Trà Cú) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt 100% kế hoạch. 2/10 ấp (ấp ÔkaĐa, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành và ấp Trà Cú C, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề như: nguyên nhân của việc tỷ lệ giải ngân còn thấp; một số văn bản còn ban hành chậm, vướng mắc; kết quả lồng ghép các nguồn vốn thực hiện CTMTQG; công tác tập huấn cho cán bộ làm chương trình; tỷ lệ lao động được đào tạo; sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa chặt chẽ. Các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc 3 CTMTQG của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát. Ông nhấn mạnh trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện 3 CTMTQG; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và đảm bảo tính bền vững của các chương trình; chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các CTMTQG nhằm tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện; đồng thời, sẽ ghi nhận, báo cáo các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đã chia sẻ những khó khăn đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thực hiện các CTMTQG. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản về quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các CTMTQG. Đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân thực hiện các dự án thuộc chương trình. Phát huy năng lực, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG. Bên cạnh đó, tỉnh cần có cơ chế bình xét, khen thưởng nhằm khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị thi đua đạt mục tiêu của các chương trình.

Trúc Phương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image