HĐND tỉnh thông qua 9 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề
Lượt xem: 9677
Sáng ngày 27/2, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp chuyên đề. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì kỳ họp. 

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp

Đến dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các dự thảo Nghị quyết gồm:

(1) Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023.

(3) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vay vốn ODA của Hàn Quốc.

(4) Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 2).

(5) Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025.

(6) Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự.

(7) Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 – 2023.

(8) Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(9) Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, UBND tỉnh trình 9 dự thảo gồm 2 nhóm lĩnh vực: kinh tế - ngân sách và văn hóa – xã hội. Các ý kiến góp ý của các Ban trong quá trình phối hợp để thẩm định, xây dựng các dự thảo tờ trình, UBND tỉnh có xem xét, tiếp thu, điều chỉnh; các ý kiến được nêu tại kỳ họp này đã có điều chỉnh sau thời gian thảo luận. Đồng thời, về quy trình thực hiện, UBND tỉnh cũng chấp hành, thực hiện tốt các bước từ chuẩn bị, trình đến báo cáo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái nhấn mạnh đây là các nghị quyết quan trọng phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy tập trung phát triển kinh tế – xã hội đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Đồng thời, ông Kim Ngọc Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo Nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện, không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm dẫn đến giải ngân thấp và chưa giải ngân được trong năm.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, nắm tình hình triển khai, thực hiện để có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Nguyên Chương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image