Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022
Lượt xem: 9274
Sáng ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết số 06-NQ/TW đặt ra mục tiêu cụ thể gồm: tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 - 1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị… Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16% vào năm 2025, 16 - 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8m2 vào năm 2025, khoảng 8 - 10m2 vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 32m2.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỉ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, tỉ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030…

Về tầm nhìn đến năm 2045, tỉ lệ đô thị hoá thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn.

Để hoàn thành các mục tiêu trên Bộ Chính trị đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ. Theo đó, Chương trình cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết 06-NQ/TW.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc quan tâm, hoạch định chính sách giải pháp thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, kỹ lưỡng của hội nghị, có tinh thần trách nhiệm rất cao, có nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về phát triển đô thị, nhiều đề xuất, kiến nghị và giải pháp rất sát với thực tế phản ánh trung thực, góp ý nhiều sáng kiến, thể hiện quyết tâm của các Bộ, ngành.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược, huy động nguồn lực và phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, tiếp tục hoàn thiện chính quyền đô thị. Các địa phương, các cơ quan, các đơn vị phối hợp chặt với nhau để phát triển đô thị; các ngành, các cấp phải rà soát những nhiệm vụ có liên quan ưu tiên tổ chức thực hiện song song tạo hiệu ứng cộng hưởng, phối hợp chung, thống nhất trong phát triển đô thị vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image