Hội nghị tuyên dương gia đình thực hiện tốt chính sách dân số
Lượt xem: 7467
Hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12, sáng ngày 14/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Trà Vinh tổ chức hội nghị cấp tỉnh tuyên dương những gia đình thực hiện tốt chính sách “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con”.

Hội nghị là dịp để ngành Dân số kêu gọi các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đồng hành, hưởng ứng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu và chỉ tiêu của Nghị quyết số 21/NQ- TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số đến năm 2030, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

­­­­­Phát biểu tại hội nghị, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cho biết, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngay từ những năm đầu của thập kỷ 60, khi dân số cả nước mới khoảng 31 triệu người, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 216/CP, ngày 26/12/1961 về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Với văn bản này, Việt Nam đã chính thức tiến hành chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 326/QĐ-TTg lấy ngày 26/12 hàng năm là ngày Dân số Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội... trong việc thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vì sự phát triển bền vững của đất nước. Hơn 62 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là một trong những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

 Thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tại Trà Vinh số người tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai ngày càng tăng lên, tỷ lệ sinh hàng năm giảm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm, số ấp, khóm không có người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng nhiều. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên được hạ thấp, góp phần gia tăng tốc độ phát triển kinh tế, giảm đáng kể hộ nghèo, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, sức khỏe của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quy mô gia đình ít con đã trở thành một chuẩn mực trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dân số nhằm thực hiện thành công mục tiêu bảo đảm sự hài hòa giữa ổn định dân số và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Đời tuyên dương những gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con”. Ông Nguyễn Văn Đời mong muốn các gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện của ngành dân số. Các địa phương cần tập trung tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Các cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở hãy tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, tư vấn, vận động Nhân dân chấp nhận thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền đến mọi gia đình trong cộng đồng dân cư nhận thức rõ hơn về vấn để bình đẳng giới, coi con trai cũng như con gái. Đặc biệt, với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa... hãy tiếp tục xây dựng quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, góp phần thực hiện tốt chiến lược dân số đến năm 2030.

Bác sĩ chuyên khoa I Lý Chí Nghiêu, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tặng quà biểu dương các cặp vợ chồng tiêu biểu tham gia hội nghị.

Ban tổ chức hội nghị tặng mỗi gia đình 1 phần quà nhằm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cặp gia đình đã đạt được trong việc hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thời gian qua.

Kim Long

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image