Không để người dân vi phạm vì thiếu hiểu biết pháp luật
Lượt xem: 7604
Chiều ngày 13/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ngành tỉnh là thành viên Hội đồng.

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác PBGDPL năm 2023 đã được đẩy mạnh, đa dạng hóa về nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đưa tin, bài, tài liệu trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và trực tiếp…

Trong năm, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện đã tuyên truyền, trực tiếp trên 14.800 cuộc với gần 440.000 lượt người tham dự. Tổ chức 30 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, có hơn 21.000 lượt người tham gia. Phát hành trên 1 triệu tài liệu tuyên truyền về PBGDPL, đăng tải trên internet 3.000 tài liệu. Phối hợp với các địa phương tổ chức 10 phiên tòa giả định với hơn 2.700 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham dự.

Nhiều mô hình PBGDPL ở cơ sở như “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường”, “Nông dân 3 tốt”… phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, theo các thành viên Hội đồng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc PBGDPL vẫn chưa đồng đều, có lúc có nơi còn chạy theo phong trào. Chưa khuyến khích, huy động được nguồn lực xã hội tham gia. Nội dung và hình thức phổ biến pháp luật mặc dù có đổi mới nhưng chưa thường xuyên, liên tục…

Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất phương hướng hoạt động năm 2024

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tập trung thảo luận, tìm giải pháp, cách làm mới để nâng cao hiệu quả PBGDPL, đề xuất kinh phí phục vụ hoạt động và phương hướng cho năm 2024.

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh duy trì các hình thức truyền thống, các thành viên Hội đồng tỉnh, huyện cần tận dụng tối đa những công cụ, phương tiện công nghệ số để đổi mới hình thức, cách thức tuyên tryền, nội dung bám sát thực tiễn cuộc sống.

Song song đó, cần tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tai hội nghị

Từ thực tiễn hoạt động của mình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên xác định mô hình, cách làm hiệu quả để đề xuất Hội đồng vận dụng, nhân rộng. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác báo cáo; tích cực phát động phong trào thi đua, quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có cách làm mới, mô hình hay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng mạnh về cơ sở, phải toàn diện, thực chất, đi vào chiều sâu. Không để người dân vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa tiếp cận những quy định mới.

Phương An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image