Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 10 nghị quyết
Lượt xem: 10705
Chiều ngày 31/7, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì kỳ họp. 
 

 

Quang cảnh kỳ họp

Đến dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Tại kỳ họp này, với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết với sự đồng thuận cao. Các nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh.

2. Nghị quyết ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

3. Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

5. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

6. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024.

7. Nghị quyết hỗ trợ hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh được vay vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

8. Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh.

10. Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai, hướng dẫn, thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thống nhất thông qua đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong điều hành triển khai thực hiện các chính sách phải đảm bảo đúng thực chất, đúng đối tượng người hưởng lợi. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để đề xuất cụ thể giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết để đảm bảo các nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image