Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 9155
Sáng ngày 24/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, 2 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình giai đoạn 2021-2025, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã tích cực xây dựng cơ chế, chính sách để quản lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện, ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chương trình; tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến nay, cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 4% so với năm 2021); có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm.

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 653/QĐ-TTg để phân bổ 34.049 tỷ đồng (gồm 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 10.019 tỷ đồng vốn sự nghiệp) kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG. Các địa phương đã hoàn tất việc phân bổ, giao vốn chi tiết cho các cấp trực thuộc để tổ chức thực hiện. Đối với ngân sách địa phương, có 55/63 địa phương trong năm 2022 đã bố trí nguồn vốn hơn 15.110 tỷ đồng để thực hiện các chương trình MTQG.

Từ đầu năm 2023 đến nay, có 42/48 địa phương được phân bổ ngân sách Trung ương đã phân bổ chi tiết hơn 18.848 tỷ đồng, đạt 76,34%, các địa phương còn lại chưa phân bổ hết và đang xây dựng phương án phân bổ. Đối với ngân sách địa phương, có 25 địa phương bố trí hơn 5.427 tỷ đồng để thực hiện các chương trình MTQG.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương đến ngày 31/1/2023 được trên 9 nghìn tỷ đồng, đạt 37,73% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Về giải ngân vốn ngân sách địa phương đến hết tháng 12/2022 đạt khoảng 92,9% kế hoạch. Ước đến 28/2/2023, có 17 địa phương giải ngân được khoảng trên 545 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước Trung ương năm 2023 thực hiện 3 chương trình MTQG. Tuy nhiên, cả 3 chương trình MTQG đều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình MTQG và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cấp có thẩm quyền đề ra đối với các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung nghiên cứu, hoàn thành sớm việc trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định còn chưa rõ để phù hợp với thực tiễn triển khai các chương trình MTQG. Các địa phương cần tập trung ban hành các quy định quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG và thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp; chủ động thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư; dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; nghiên cứu, rà soát các dự án thuộc chương trình MTQG để hạn chế tối đa việc đầu tư dàn trải, manh mún.

Trúc Phương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image