Thủ tướng Chính phủ: Cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà
Lượt xem: 7795
Sáng ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ năm của Ban chỉ đạo, sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 

 

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 các bộ, ngành, địa phương đã cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao, một số cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC có kết quả, đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao so với kế hoạch.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính (TTHC) và các điều kiện kinh doanh được đẩy mạnh. Trong quý II/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh (QĐKD); các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để cắt giảm, đơn giản hóa 163 QĐKD. Tính từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 QĐKD tại 191 văn bản QPPL.

Đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 được quan tâm. Trong quý các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, thống kê, công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý; một số địa phương đã ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ.

Số lượng văn bản điện tử, gửi, nhận qua Trục trong 6 tháng đầu năm khoảng 3,6 triệu văn bản, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có hơn 3,6 triệu tài khoản đăng ký trong 6 tháng qua; hơn 55,98 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 7,88 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 9,75 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 6,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,39 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TTHC còn tồn tại khó khăn, hạn chế, trong đó một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu…; Việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và chỉnh sửa hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 nhiệm vụ ưu tiên: (1) rà soát lại hệ thống văn bản QPPL để xác định những vướng mắc cần giải quyết; (2) rà soát các TTHC được người dân, doanh nghiệp quan tâm hiện nay; (3) rà soát đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về công vụ trong thực hiện các quy định của pháp luật đã ban hành tại các cấp, các ngành; các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức, quán triệt, triển khai phiên họp hôm nay tới tận cấp cơ sở và người đứng đầu các cấp phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức, cách làm, tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương triển khai các chỉ đạo về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image