Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 6793
0:00 / 0:00
Sáng ngày 29/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường (TNMT) năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Giám đốc Sở TNMT Trần Văn Hùng chủ trì hội nghị.
anh tin bai

  Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Sở TNMT đã tập trung chỉ đạo các phòng, Trung tâm, đơn vị chuyên môn tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện về TNMT của ngành đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai: từ 1/1 đến 20/11/2023, tổng nhận 190.247 hồ sơ, trong đó: 855 hồ sơ từ tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo; 187.558 hồ sơ từ hộ gia đình, cá nhân; 1.639 hồ sơ từ dịch vụ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và 195 hồ sơ từ việc triển khai đề án “Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất”.

Về lĩnh vực tài nguyên đất, Sở Tài nguyên và môi trường đã hoàn thành thực hiện hoàn thành các công tác về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Năm 2023, cấp lần đầu 373 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp toàn tỉnh đến nay 626.714 giấy, đạt 99,40% diện tích cần cấp. Nhận cấp lại, cấp đổi 10.470 thửa, thực hiện được 10.033 thửa, nâng tổng số thửa đã thực hiện toàn tỉnh từ ngày 31/12/2009 đến nay là 277.453 thửa.

anh tin bai

  Đại diện Phòng TNMT Cầu Kè phát biểu thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, Sở TNMT cũng đã tham gia 2 đoàn kiểm tra thẩm định nông thôn mới (NTM) và ban hành các kế hoạch, các văn bản QPPL về hỗ trợ xây dựng NTM. Phối hợp với các sở, ban, ngành xác nhận tiêu chí số 17, 18 đối với 3 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, vướng mắc và đề xuất những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, TNMT…

anh tin bai

  Giám đốc Sở TNMT Trần Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc Sở TNMT Trần Văn Hùng đề nghị trong năm 2024 các địa phương cần phải chủ động hơn nữa trong việc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL có liên quan đến các lĩnh vực của ngành TNMT.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổng hợp các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trồng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2024 và năm 2025. Phối hợp với sở, ban ngành và UBND các huyện tham mưu thực hiện quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện thẩm định các chủ trương về đầu tư, và khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu đất công giao quản lý.

Tiếp tục hỗ trợ các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hỗ trợ huyện Tiểu Cần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao năm 2024 và huyện Châu Thành thực hiện đạt huyện NTM nâng cao.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về TNMT và chủ động hơn nữa trong việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước,… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành TNMT…

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image