Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong năm 2024
Lượt xem: 6355
0:00 / 0:00
Sáng ngày 10/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Đến dự có đồng chí Bùi Thị Kim Định, Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy…

anh tin bai

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kim Rương phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận.

Ban Dân vận các cấp phối hợp tốt với chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời đánh giá, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp chủ động đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện theo hướng “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân”. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, tập trung đánh giá tình hình nhân dân, những thuận lợi, khó khăn, giải pháp và dự báo tình hình triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc-tôn giáo… hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng yêu cầu Ban Dân vận các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai tốt công tác dân vận. Chủ động nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc – tôn giáo. Đẩy mạnh công tác dân vận trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa, chuyển đổi sản xuất…

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thông mới, giảm nghèo bền vững…

anh tin bai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp phải chủ động tham mưu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

Song song đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng đảng và hoạt động của nhà nước. Thực hiện tốt chủ trương Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

anh tin bai

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao giấy khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và 3 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2023.

Phương An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image