Tỉnh ủy Trà Vinh hội nghị lần thứ 13
Lượt xem: 7776
Ngày 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 

 

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt trên 50% Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu đạt khá và tăng cao so cùng kỳ. Trong 6 tháng, tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 5,74%, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước và đứng thứ 7/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, tỉnh có tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 12.360 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 16.800 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa trên 3.400 tỷ đồng, đạt hơn 61% dự toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 31,2% kế hoạch. Tổng thu từ lĩnh vực du lịch tăng gấp hơn 4 lần so cùng kỳ, với tổng khách đến hơn 1,1 triệu lượt. Đến nay tỉnh đã thực hiện xong đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm mới cho gần 14.800 lao động và đưa 647 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm có nhiều nội dung được đánh giá còn hạn chế. Qua đó hội nghị dành phần lớn thời gian để tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, đánh giá sát tình hình, đề xuất tháo gỡ những khó khăn để quyết tâm thực hiện đạt nghị quyết năm 2023. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn còn đạt thấp so kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đến nay chỉ đạt 41% kế hoạch. Kết quả xây dựng nông thôn mới có mặt chưa đạt yêu cầu. Giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 49,65% kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư chậm, số dự án cấp mới chỉ 6 dự án nhưng chấm dứt hoạt động 12 dự án. Việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết 11 của Chính phủ cũng còn một số mặt cần quan tâm. Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu. Lĩnh vực y tế còn khó khăn về mua sắm thiết bị y tế chậm. Chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung cả nước và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 80,83%.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, phát triển, các chỉ tiêu đều đạt trên 50% Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu đạt khá và tăng cao so cùng kỳ. Tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những hạn chế, yếu kém có nhiều nguyên nhân, trong đó có những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội xuất phát từ năng lực, trình độ, nhận thức, ý thức trách nhiệm một bộ phận cán bộ chưa được khắc phục. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ có mặt hiệu quả chưa cao nhưng chậm khắc phục, sửa đổi, thụ động. Công tác phối hợp trong công tác giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không làm hết trách nhiệm.

 

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chuẩn bị tốt, chặt chẽ các nội dung tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; uốn nắn việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 vào nội dung sinh hoạt chi bộ đúng thực chất. Thực hiện đầy đủ, đúng nội dung trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt và có chất lượng họp giao ban các khối giữa cấp tỉnh với các cấp huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là công tác tự kiểm tra giám sát của đơn vị. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp chính quyền cần làm tốt hơn nữa vai trò quản lý, điều hành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động.

Về lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, nhất là khai thác tối đa các tiềm năng có thế mạnh của nền kinh tế, không để lãng phí. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn đạt thấp để phấn đấu quyết liệt từ nay đến cuối năm 2023 đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp tục tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, hình thành chuỗi giá trị, xây dựng vùng nuôi, vùng trồng, có mã số. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Chính phủ đã góp ý phê bình tỉnh Trà Vinh là một trong những tỉnh thực hiện còn chậm so với yêu cầu.

 Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ động công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường dự báo và có biện pháp thích hợp để phòng, tránh ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhất là mưa bão, triều cường, sạt lở, nắng hạn kéo dài, xâm nhập mặn. Tiếp tục nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nắm sát tình hình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ cam kết. Tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung xây dựng huyện Trà Cú đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Cầu Kè đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện Tiểu cần phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Quản lý tốt tài nguyên và môi trường, nhất là hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên.

 Chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch; đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

             Xuân Kha

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image