Tỉnh ủy Trà Vinh lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 7076
Chiều ngày 18/12, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua quy trình quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh: việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tự nhìn nhận lại mình, để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt và tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, nâng cao năng lực đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung nghiên cứu bản báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; đồng thời đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong đó đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra được những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và giải pháp khắc phục.

Kết quả, 15/15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao và số phiếu tín nhiệm chiếm tỷ lệ rất cao.

Phát biểu đánh giá sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: kết quả đã thể hiện trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, là kênh thông tin quan trọng để giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Đối với từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần xem kết quả là thước đo quan trọng để tiếp tục phát huy, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tự soi, tự sửa để nỗ lực thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xuân Kha 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image