Trà Vinh: Giảm 50% phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 7865
Từ ngày 1/1/2024, người dân sẽ được giảm 50% phí, lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

HĐND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 quy định về mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến bằng 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn  hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Trà Vinh https://dichvucong.travinh.gov.vn .

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image