Trà Vinh hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Lượt xem: 10595
Ngày 4/8, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị
 

 

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh: đây là hội nghị rất quan trọng để kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua nửa nhiệm kỳ; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Từ đó xác định đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có chủ trương, giải pháp sát hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, kết quả có 7/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết, 10/27 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, 3/27 chỉ tiêu đạt từ 51,9 đến dưới 70%; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 3,12%/năm. GRDP bình quân đầu người đến nay ước đạt 75,97 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh đã giảm 2,92% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 5,93% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,37%.

Tại hội nghị, theo gợi ý thảo luận của đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tích cực tham luận, thảo luận nhiều nội dung. Trong đó tập trung một số vấn đề như: biện pháp thu hút đầu tư, phát triển mạnh kinh tế tư nhân; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ chế thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu; giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; giải pháp chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc Khmer…

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đã khái quát lại những thành quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ và khẳng định, kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Trà Vinh. Qua đây, đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá chưa đạt yêu cầu đề ra; chất lượng xây dựng và thực hiện nghị quyết của HĐND từng lúc, từng nơi chưa cao; kinh tế phục hồi chậm, tăng trưởng thiếu bền vững và thấp so với Nghị quyết; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá trong phát triển kinh tế chưa rõ nét…

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát lại các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu có khả năng không đạt để xây dựng kế hoạch, quyết liệt thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Tập trung phát triển đồng bộ kinh tế biển, quyết liệt cải cách hành chính, tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tập trung hoàn thiện mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tận dụng thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho phát triển, nỗ lực thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu Nghị quyết; quyết tâm đưa Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng ĐBSCL, đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, tạo nền tảng toàn diện để trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực trước năm 2030.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image