Triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Lượt xem: 11016
Sáng ngày 15/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
 

 

Hội nghị do ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh cùng khoảng 350 đại biểu các sở, ban ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết việc triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính chủ động, tiến độ thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết việc triển khai kế hoạch sẽ là tiền đề để kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ cho biết: HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cùng các Ủy viên UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với HĐND tỉnh, HĐND huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 96/2023/NQ-QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và một số quy định về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, quy trình và kết quả trong lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Kế hoạch số 297/KH-HĐND ngày 11/9/2023 của HĐND tỉnh về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đưa ra một số giải pháp yêu cầu Thường trực tỉnh ủy, Huyện ủy – Thị ủy – Thành ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm theo quy định; tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 96/2023/QH15 và Kế hoạch số 297/KH-HĐND đến HĐND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh, cấp huyện cần chủ động thực hiện tốt các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm theo yêu cầu; các đại biểu HĐND có trách nhiệm tham gia lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND phải cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm; UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến HĐND cùng cấp.

Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ các nội dung mà cử tri và Nhân dân có ý kiến hoặc đại biểu HĐND yêu cầu (nếu có).

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image