Thông báo về việc chọn Đơn vị tư vấn xây dựng Phương án Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3495

Thông báo - Xem chi tiết: tại đây

Công văn số 3704/UBND-NN - Xem chi tiết: tại đây

Công văn số 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ - Xem chi tiết: tại đây

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ...