Thông báo về việc mời đơn vị thực hiện gói thầu số 06 tư vấn kiểm tra nghiệm thu cho gói thầu số 03 và 04 và kế hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 5889
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...