Thông báo về việc mời hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá trang thiết bị các dự án do Ban Quản lý dự án đang thực hiện
Lượt xem: 11851
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...