Phiên họp toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước
Lượt xem: 8870
Trong khuôn khổ hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, phiên họp toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước vừa diễn ra vào sáng ngày 21/12 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo tại phiên họp.
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Phiên họp đã tập trung thảo luận 2 vấn đề: thứ nhất, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế quốc tế, nhất là làm rõ những chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng lớn của kinh tế thế giới và khu vực. Thứ hai, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tựu công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nhất là từ sau khi ban hành Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, trong đó làm rõ hơn kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: đánh giá cập nhật triển vọng kinh tế thế giới, xu thế đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ; kiến nghị các biện pháp nhằm cụ thể hóa nội hàm kinh tế của Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu về thương mại, đầu tư quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được về ngoại giao kinh tế sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, ông cũng phân tích về những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục bám sát xu thế, bám sát thực tiễn, tập trung vào các khâu trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, thách thức. Hoàn thiện cơ chế, thể chế đảm bảo hợp tác đầy đủ, chặt chẽ và tổ chức thực hiện tốt. Cần chủ động, linh hoạt trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Phát huy tính tự lực, tự cường và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm việc nào dứt việc đó.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng khen cho 8 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.

Nguyên Chương

2 người đã bình chọn