Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả, đổi mới các mô hình hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 6521
0:00 / 0:00
Sáng ngày 3/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự tại điểm cầu chính có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các bộ, ban ngành Trung ương.
anh tin bai

  Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại điểm cầuTrà Vinh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Sum cùng các Phó Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, Trung tâm thuộc Sở VHTTDL.

Được sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chắc chắn, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành VHTTDL đã bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực VHTTDL tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên một số phương diện.

Năm 2023 ngành VHTTDL đã hoàn thành 133/148 nhiệm vụ Chính phủ giao, đạt 89,9%; đang thực hiện 15 nhiệm vụ, đạt 10,1%.

Ngành đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023); kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành văn hóa (28/8/1945-28/8/2023)… mang lại ý nghĩa rất tích cực, lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Đối với các hoạt động thể thao, có những chuyển biến tích cực. Trong năm, đã triệu tập 2.151 lượt vận động viên, 490 huấn luyện viên, 19 chuyên gia và 28 y, bác sĩ tham dự các giải thể thao thành tích cao. Kết quả, thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 1.429 huy chương quốc tế; xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 32,… xếp vị trí thứ 21/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Đại hội Thể thao châu Á, góp phần khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch cũng đạt được những kết quả quan trọng. Tổng lượng khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa trong năm 2023 ước đạt 120,5 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch 2023.

Năm 2024, ngành VHTTDL sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp "Chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới" và tiếp tục triển khai hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Cùng với đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, ngành VHTTDL cần tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về VHTTDL. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền và đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong quản lý, khai thác di sản.

Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả, đổi mới các mô hình hoạt động, cách thức quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước về thể dục, thể thao. Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Du lịch 2017; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động VHTTDL, nhất là trên môi trường mạng.

Dịp này, Bộ VHTTDL đã công bố quyết định tặng cờ thi đua cho 33 đơn vị và tặng bằng khen cho 42 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc năm 2023. Trong đó, Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh được Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua năm 2023.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image