Triển khai Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030
Lượt xem: 7313
Sáng ngày 12/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” theo Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 5/10/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Đề án 01). 

Quang cảnh hội nghị

Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND và Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án.

Đề án 01 có mục tiêu là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới.

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2023-2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023-2025; giai đoạn 2 từ năm 2026-2030.

Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2025 là thành lập mới, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 10 HTX, 80 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; 85% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với sản xuất, kinh doanh của HTX; tạo việc làm cho khoảng 60 thành viên, lao động nữ trong HTX và 200 - 350 lao động nữ trong THT…

Đến năm 2030, thành lập mới, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 15 HTX, 80 - 100 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; 85% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với sản xuất, kinh doanh của HTX…

Bà Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đề án

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm cụ thể hóa nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án đảm bảo sự thống nhất, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án; những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Đề án; đồng thời đề xuất, kiến nghị, đưa ra những giải pháp cụ thể để việc triển thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image