Huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 502
0:00 / 0:00

Ngày 8/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 288/QĐ-TTg, công nhận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

anh tin bai

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Trà Cú tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Trà Cú có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Trong đó, có 2 xã (Đại An, Ngọc Biên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 13,33%. 2/2 thị trấn (Trà Cú, Định An) đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn (láng nhựa, bê tông hóa) tổng chiều dài 761,75 km. Trong đó, có 100% đường huyện, đường trục xã, liên xã được xây dựng nhựa hóa, 97,56% đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 99,92%. Giá trị sản xuất bình quân trên héc-ta đất nông nghiệp đạt 266,46 triệu đồng/ha/năm (tăng 166,46 triệu đồng so với năm 2016). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 62,66 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 99,95% (so quy định ≥95%).

Trúc Phương