CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Địa chỉ: Số 48A, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: 0294.3852391

Mã số doanh nghiệp: 2100.232.397
Email: ctyctdttv@gmail.com
Wedsite: congtrinhdothitravinh.vn

  • Năm công bố
  • 2023