BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Quyển, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Các Ủy viên Ban Biên tập:

3. Ông Sơn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh.

4. Ông Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài chính. 

5. Ông Lê Quang Long, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Bà Lục Thị Tiến, Trưởng phòng Tổng hợp - Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select