Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

   

 

 

 

 Ông Trần Văn Ba

Chánh Thanh tra tỉnh

 

Ông Châu Văn Hòa

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ông Trần Trường Giang

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


 

Ông Dương Hoàng Sum

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
 

Ông Dương Văn Ni

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

 

Ông Trương Thanh Phong

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

   

Ông Nguyễn Văn Quyển

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

   

Ông Lê Minh Tân

Giám đốc Sở Xây dựng

 

Ông Bùi Thành Thương

Giám đốc Sở Nội vụ

 

 
 

Ông Lâm Sáng Tươi

Giám đốc Sở Tư pháp

   

Ông Phạm Văn Tám

Giám đốc Sở Công Thương

   

Ông Nguyễn Văn Nầy

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ông Trần Xuân Ánh

Giám đốc Công an tỉnh

 
 

Ông Phạm Minh Truyền

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

 Ông Kiên Ninh

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Ông Tiêu Thanh Tân

Giám đốc Sở Tài chính

 

 Bà Nguyễn Thị Bạch Vân

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 
anh tin bai

Ông Kiên Sóc Kha

Giám đốc Sở Y tế 

 

Ông Trần Văn Hùng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select