Tập trung học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6
Lượt xem: 7328
Chiều 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh và ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. 

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, quán triệt, phổ biến
kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả, những nội dung chính, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6 và định hướng tuyên truyền. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 3 - 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021; công tác cán bộ.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 6 đã cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, Trung ương xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng của đất nước như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị này, các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 6, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, chủ động cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương bằng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sao cho sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ra sức thực hiện có hiệu quả các quyết nghị của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6.

Thanh Trị

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image